ATM – XÂY DỰNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC (SOP) TRONG KHÁCH SẠN

by admin

ATM – XÂY DỰNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC (SOP) TRONG KHÁCH SẠN

by admin

by admin

Khái niệm SOP?

SOP (Standard Operating Procedure) là quy trình thao tác chuẩn. Đây là một hệ thống các quy trình chuẩn được tạo ra để hướng dẫn nhân viên thực hiện và duy trì chất lượng công việc với hiệu quả cao nhất.

FORMS – HỆ THỐNG BIỂU MẪU QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN
KPI KHÁCH SẠN LÀ GÌ? QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI KHÁCH SẠN HIỆU QUẢ 
ATM – TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN, RESORT, NHÀ HÀNG

sop trong khách sạn
Tư vấn về SOP trong khách sạn

SOP trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, khách sạn nhà hàng đóng vai nền tảng hết sức cơ bản và quan trọng để xây dựng tính chuyên nghiệp từ thấp đến cao, thể hiện sự nhất quán về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững.

SOP trong Khách sạn

Sop trong khách sạn
Xây dựng SOP cho khách sạn Nalod Đà Nẵng

Các tài liệu SOP trong khách sạn được các chuyên gia hàng đầu của ATM xây dựng và phát triển trên tài liệu VTOS nằm trong hệ thống VTCB. VTOS là tài liệu quý và tốt nhất của ngành du lịch Việt nam đối với các nghề: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ; Quản lý khách sạn; Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ; Nghiệp vụ Lễ tân; Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn;

Nghiệp vụ nhà hàng; Nghiệp vụ buồng; Kỹ thuật chế biến món ăn Âu; Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam; Kỹ thuật làm bánh Âu; Nghiệp vụ an ninh khách sạn; Nghiệp vụ đại lý lữ hành; Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành; Nghiệp vụ điều hành tour; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Thuyết minh du lịch; Phục vụ trên tàu thủy du lịch, toàn bộ tài liệu được các chuyên gia của Liên minh Châu Âu và chuyên gia Việt Nam xây dựng theo chuẩn quốc tế hài hòa hóa với chuẩn nghề Du lịch của khối ASEAN trong thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề chuẩn nghề Du lịch gọi tắt là MRA-TP.


Top