TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHỞI NGHIỆP

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHỞI NGHIỆP

by admin

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & KHỞI NGHIỆP

ATM đã tư vấn đồng thời tham gia đầu tư thành công nhiều doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp & Khởi nghiệp mà ATM cung cấp gồm:

  1. Tư vấn chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp.
  2. Tư vấn khởi nghiệp  và đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  3. Kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.
  4. Tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu, qui trình, tiêu chuẩn (FORM/SOP/KPI).
  5. Tư vấn cấu trúc thương hiệu, nhận diện thương hiệu và chính sách nhượng quyền.
Top