Nhân sự chuyển đổi nghề và nhu cầu nhân sự hậu Covid-19 trong ngành Du lịch

by admin

Nhân sự chuyển đổi nghề và nhu cầu nhân sự hậu Covid-19 trong ngành Du lịch

by admin

by admin

Công ty Tư vấn và Quản lý ATM đã phối với hợp với Sở du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành “Khảo sát nhân sự chuyển đổi ngành nghề và nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực du lịch hậu Covid-19”.

Kết quả khảo sát tại đây.

Top