https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

by admin

Các lĩnh vực hoạt động chính của ATM bao gồm:

 • Tư vấn Du lịch & Khách sạn
 • Tư vấn đầu tư khách sạn
 • Tư vấn tổ chức quản lý và vận hành khách sạn
 • Tư vấn mua bán khách sạn & Khu nghỉ dưỡng
 • Dịch vụ quản lý điều hành khách sạn
 • Dịch vụ quản lý tòa nhà
 • Tư vấn Doanh nghiệp & Khởi nghiệp
 • Tư vấn chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp
 • Tư vấn khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế
 • Tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu, qui trình, tiêu chuẩn (FORM/SOP/KPI)
 • Đào tạo nghề & Phát triển bản thân
 • Đào tạo nghề Du lịch & Khách sạn
 • Đào tạo kỹ năng mềm & Phát triển bản thân
 • Du học & Xuất khẩu lao động
 • Hợp tác tư vấn Du học Nhật Bản
 • Hợp tác Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản và Châu Âu
 • Trong những năm qua Công ty ATM đã thực hiện thành công nhiều dự án trên toàn quốc.

Top