LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

by admin

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, KINH DOANH, QUẢN LÝ, SETUP KHÁCH SẠN & RESORT TỪ 3 – 5 SAO.

Các nội dung tư vấn chuyên sâu của ATM Asia mà đối tác có thể lựa chọn gồm:

  • Tư vấn đánh giá tính khả thi của dự án thông qua BMC và dự báo kết quả kinh doanh.
  • Tư vấn xây dựng Chiến lược Phát triển và Quản trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn và đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng 4.0.
  • Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh và marketing dựa trên nghiên cứu về thị trường.
  • Tư vấn phát triển ý tưởng sản phẩm dịch vụ và công năng.
  • Tư vấn điều chỉnh và hoàn thiện công năng dựa trên bản vẽ đã có sẵn.
  • Tư vấn về cấu trúc thương hiệu, tư vấn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.
  • Tư vấn trang trí nội và ngoại thất.
  • Tư vấn đầu tư mua sắm trang thiết bị.
  • Tư vấn mua bán khách sạn chuyên sâu.
  • Tư vấn lựa chọn mô hình quản lý và vận hành và setup khách sạn.

  Trong những năm qua Công ty ATM Asia đã thực hiện thành công nhiều dự án trên toàn quốc.

Top