Đối tác trao chứng nhận Công ty ATM xuất sắc hoàn thành các chương trình đào tạo

by admin

Đối tác trao chứng nhận Công ty ATM xuất sắc hoàn thành các chương trình đào tạo

by admin

by admin

Sau khi Công ty ATM thực hiện chuỗi các hoạt động đào tạo thành công theo Hợp đồng. Lãnh đạo Công ty CP DL-DV Hội An và Công ty Lữ hành Hội An đã trao giấy chứng nhận Công ty ATM đã xuất sắc hoàn thành các chương trình đào tạo thực chiến.

Chương trình đào tạo thực chiến là một chương trình được thiết kế may đo sau khi khảo sát và phân tích kỹ nhu cầu đào tạo. Dựa trên cơ sở đó các nội dung đào tạo được điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo tính hiệu quả. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các chuyên gia còn chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tư vấn và cố vấn cho cách vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp.

Điều đặc biệt trong các khoá đào tạo của ATM chính là việc đưa các module về thấu hiểu con người như là giá trị gia tăng cho các học viên như:

  • Nhận diện và khơi thông năng lực cá nhân
  • Thấu hiểu bản thân nâng tầm sự nghiệp
  • Cân bằng cuộc sống nuôi dưỡng thành công
  • Thấu hiểu khách hàng nâng tầm dịch vụ
  • Thực hành lòng biết ơn.

Cách tiếp cận khai vấn phát triển bản thân từ trong ra ngoài (Inside – out)

Top