Chương trình đào tạo Giám đốc khách sạn

by admin

Chương trình đào tạo Giám đốc khách sạn

by admin

by admin

Kiến thức là nguồn vốn mà bạn càng đầu tư càng sinh lời!

Chương trình đào tạo May đo lồng ghép tư vấn về Quản lý vận hành khách sạn do Công ty CP DL-DV Hội An tổ chức cho đội ngũ Cán bộ nguồn.

Công ty ATM đã hoàn thành các chuyên đề thực chiến Quản lý vận hành khách sạn gồm:

  1. Tổng quan và xu hướng ngành du lịch, khách sạn
  2. Quản lý bộ phận Lễ Tân
  3. Quản lý bộ phận Buồng
  4. Quản lý bộ phận Nhà hàng
  5. Quản lý kinh doanh và tiếp thị
  6. Quản trị Nhân sự
  7. Quản lý Kế toán/Tài chính

Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của các khách mời thực chiến:

chị Đặng Thị Hải Linh – PTGĐ Novotel Suites Hanoi

anh Lê Quang Phong – PTGĐ Sea Links City

anh Lê Minh Cảnh – đầu bếp Chú bộ đội/Mỳ Quảng Niêu

Top