Tư vấn thực chiến Quản trị doanh nghiệp.

by admin

Tư vấn thực chiến Quản trị doanh nghiệp.

by admin

by admin

Bộ KH&ĐT hỗ trợ SMEs

Ngày 26/10/2023 tại Công ty Mỹ Bình, Tp Cần Thơ đã diễn ra hoạt động tư vấn thực chiến về Quản trị doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn nằm trong khuôn khổ hỗ trợ SMEs của Bộ KH&ĐT. Các hoạt động được tổ chức bởi TAC miền Nam. Đơn vị thực hiện DVL EDU đã phối hợp với Hiệp hội DN địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tu van thuc chien Quan tri Doanh nghiep My Binh Can Tho2
Tu van thuc chien Quan tri Doanh nghiep My Binh Can Tho

Tư vấn thực chiến Quản trị doanh nghiệp – giúp doanh nghiệp tìm giải pháp hiệu quả

Chuyên gia của Bộ KH&ĐT đã thực chiến tại từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp được chuyên gia tư vấn cố vấn tại doanh nghiệp. Các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được ưu tiên giải quyết. Các hoạt động đà tạo để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đã được lồng ghép.

Ths Trần Xuân Mới – Chuyên gia tư vấn KN ĐTMST, Kinh doanh mới và Quản trị DN của Bộ KH&ĐT đang tư vấn tại Công ty Mỹ Bình, Cần Thơ.
Top