Tư vấn Quản trị doanh nghiệp tại Công ty thuốc Thú Ý Á Châu, Cần Thơ.

by admin

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp tại Công ty thuốc Thú Ý Á Châu, Cần Thơ.

by admin

by admin

Bộ KH&ĐT hỗ trợ SMEs

Ngày 28/10/2023 tại Công ty Thú Ý Á Châu, Tp Cần Thơ đã diễn ra hoạt động tư vấn thực chiến về Quản trị doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn nằm trong khuôn khổ hỗ trợ SMEs của Bộ KH&ĐT. Các hoạt động được tổ chức bởi TAC miền Nam. Đơn vị thực hiện DVL EDU đã phối hợp với Hiệp hội DN địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tư vấn thực chiến Quản trị doanh nghiệp – giúp doanh nghiệp tìm giải pháp hiệu quả

Chuyên gia của Bộ KH&ĐT đã thực chiến tại từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp được chuyên gia tư vấn cố vấn tại doanh nghiệp. Các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được ưu tiên giải quyết. Các hoạt động đà tạo để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đã được lồng ghép.

Công ty Thuốc Thú Ý Á Châu là một công ty có hơn 30 phát triển. Công ty có gần 200 CBNV và xuất khẩu sản phẩm đi 40 nước.

#Tư_vấn_Quản_trị_doanh_ nghiệp.

Top