Khoá tập huấn ứng dụng SMART xây dựng tiêu chuẩn khách sạn.

by admin

Khoá tập huấn ứng dụng SMART xây dựng tiêu chuẩn khách sạn.

by admin

by admin

Xây dựng tiêu chuẩn cho lĩnh vực dịch vụ khách sạn là một hoạt động thú vị. Hoạt động này không hề dễ để thực hiện. Các tiêu chuẩn thường liên qua đến những thước đo vô hình. Các tiêu chuẩn phụ thuộc vào cảm nhận, cảm xúc, cảm tính, giác quan, kinh nghiệm… Nhìn chung thước đo rất trìu tượng.

Ung-dung-Smart-de-xay-dung-tieu-chuan-dich-vu

Khoá tập huấn trang bị những kiến thức kỹ năng giúp cấp quản lý xây dựng tiêu chuẩn. Nhận sự quản lý được trang bị công cụ xây dựng tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và phù hợp cho công việc. Tiêu chuẩn sau khi được xây dựng sẽ sử dụng để đào tạo nhân viên. Tiêu chuẩn hỗ trợ công tác quản lý vận hành. Xây dựng tiêu chuẩn là một trong những năng lực cần có của cấp quản lý.

Khóa tập huấn nằm trong lộ trình tuyển chọn và đào tạo Giám đốc khách sạn thực chiến cho tương lai. Đội ngũ Giám đốc kế tiếp là vô cùng quan trọng. Cán bộ nguồn là nguồn lực giá trị của doanh nghiệp. Thiếu sự chuẩn bị cho sự kế thừa doanh nghiệp sẽ rơi vào khủng hoảng.

#SMART#Sea_Stars_Hotel_Halong

Top