https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026

Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026

by admin

Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026

by admin

by admin

Ngày 14.9 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde chủ trì phiên họp báo cáo Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Kristina Bunde chủ trì phiên họp

Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 (ITRP) do Eu tài trợ được thực hiện bởi 2 chuyên gia Quốc tế do ông Jan Bjami Bjarnason làm Trưởng đoàn chuyên gia, ông Gavin Bell và 2 chuyên gia quốc gia là ông Trần Xuân Mới và ông Đào Quang Thuận.

Đoàn chuyên gia dự án ITRP

Các thành viên tham dự họp đông đủ bao gồm đại diện Bộ VHTT&DL, Tổng cục Du lịch (VNAT), Quỹ hỗ trợ phát triển DL (VTDF), Bộ Kế hoạch đầu tư, đại diện các sở du lịch Hà Nội, Ninh Bình, Hội đồng cố vấn du lịch (TAB), Ban IV – Tư vấn cho chính phủ thuộc khối kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó là các Hiệp hội, các trường, các doanh nghiệp du lịch.v.v…cùng phóng viên các báo đài đã lắng nghe từng thành viên trong đoàn chuyên gia báo cáo.

Ông Jan – Trưởng đoàn chuyên gia đã trình bày 11 vấn đề chiến lược nhóm chuyên gia nghiên cứu, xác nhận và khuyến nghị cần ưu tiên thực hiện với sự tham gia đồng bộ và mạnh mẽ của các bên liên quan từ cơ quan chính phủ tới khối tư nhân và các tổ chức hỗ trợ. Các giải pháp – khuyến nghị đã lần lượt được các chuyên gia báo cáo rất cụ thể nhằm phục hồi và phát triển du lịch hậu Covd-19 một cách mạnh mẽ và bền vững.

Toàn cảnh phiên họp

Bộ VHTTDL đánh giá cao sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và đặc biệt là nhóm chuyên gia đã dày công nghiên cứu thực hiện Báo cáo Kế hoạch tổng thể phục hồi Du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026. 

Tại phiên họp, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bà Kristina Bunde đã bàn giao chính thức tài liệu Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 cho Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch và TAB.

Bà Kristina Bunde – Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam bàn giao báo cáo ITRP cho Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ.

Để tải tài liệu Kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 có thể bấm vào: bản tiếng Việt và/hoặc bản tiếng Anh.

Để nhận tài liệu tiếng Việt gửi email đăng ký nhận tài liệu tới info@atm-asia.com. Chúng tôi sẽ gửi tài liệu ngay khi có bản dịch tiếng Việt.

Để được tư vấn hỗ trợ vận dụng tài liệu vào thực tế của từng địa phương hoặc đơn vị, có thể liên hệ: Trần Xuân Mới – ceo@atm-asia.com.

Ảnh: Trần Huấn; Vũ Chiến Thắng.

Top