Ths. TRƯƠNG NAM THẮNG

Ths. TRƯƠNG NAM THẮNG – Chuyên gia tư vấn cao cấp Phát triển sản phẩm dịch vụ và Thương hiệu

  • Hơn 30 năm kinh nghiệm đã công tác tại TCDL, tham gia nhiều dự án Quốc tế về Quy hoạch và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch và xây dựng thương hiệu
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Đầu tư và Quản lý Khách sạn
  • Chuyên gia đào tạo Quản lý khách sạn EU, ADB/GMS
  • CEO OSC Travel
Top