https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg NGUYỄN CÔNG CHUNG

NGUYỄN CÔNG CHUNG

Ông Nguyễn Công Chung – Chuyên gia cao cấp nghề Bếp
❖ Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bếp Âu và Á
❖ Tổng bếp trưởng người Việt đầu tiên tại Sheraton Hanoi và Hệ thống 5 sao Quốc tế
❖ Giải thưởng đầu bếp xuất sắc Châu Á 2017

Top