https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg NGÔ HOÀI OANH

NGÔ HOÀI OANH

Bà NGÔ HOÀI OANH – Chuyên gia cao cấp Quản lý Buồng

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Buồng
  • Đã làm việc tại Daewoo Hotel Hanoi, Intercontinental West Lake tập đoàn IHG, M Galary Hanoi tập đoàn Accor.
  • Chuyên gia đào tạo và thẩm định VTOS trong hệ thống VTCB của Tổng cục Du lịch
Top