https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg NGÔ ANH ĐOÀN

NGÔ ANH ĐOÀN

Ông NGÔ ANH ĐOÀN – Chuyên gia Buồng và Vận hành

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Buồng phòng và Quản lý vận hành tại Sheraton, Sunway, Intercontinental, Lotte, Crowne Plaza Hanoi và Crowne Plaza Danang Resort
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Quản lý
  • Chuyên gia đào tạo VTOS trong hệ thống VTCB của TCDL
Top