https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg LÊ VĂN TÙNG

LÊ VĂN TÙNG

Ông LÊ VĂN TÙNG – Chuyên gia cao cấp Tài chính Kế toán

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán. Đã làm việc tại Victoria Hoian Beach Resort & Spa, Giám đốc Tài chính Kế tóan Furama Resort Đà Nẵng.

Top