VŨ NGỌC QUYỀN

Ông VŨ NGỌC QUYỀN – Chuyên gia cao cấp Bếp

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bếp ÂU, Á
  • Đã làm việc tại HAGL, GOPATEL, MELIA Danang Resort, NALOD
  • Chuyên gia đào tạo VTOS trong hệ thống VTCB của Tổng cục Du lịch
Top