https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Từ Facebook đến Meta...sự kết nối kinh ngạc giữa thực và ảo...!!!

Từ Facebook đến Meta…sự kết nối kinh ngạc giữa thực và ảo…!!!

by admin

Từ Facebook đến Meta…sự kết nối kinh ngạc giữa thực và ảo…!!!

by admin

by admin

Bất cứ ai xem video về vũ trụ thực nhưng lại siêu ảo trên Meta cũng sẽ cảm nhận được cách mà con người tương tác và kết nối với nhau đã nâng lên một level ảo diệu.

Facebook to Meta. https://atm-asia.com Tran Xuan MOI
Facebook to Meta. https://atm-asia.com Tran Xuan MOI

Meta ra đời là sự lột xác của Facebook và mở ra một thế giới siêu thực với những điều mà chúng ta sẽ không thể biết và lường hết được với META/Big data, AI….Từ Facebook đến Meta…sự kết nối kinh ngạc giữa thực và ảo!!!
Hãy chờ xem!!!

Top