https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI KỲ PHỤC HỒI

QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI KỲ PHỤC HỒI

by admin

QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI KỲ PHỤC HỒI

by admin

by admin

Ngày 24/11/2019 Chương trình Du lịch bền vững của Thụy sỹ (SSTP) đã phối hợp với đối tác là Hiệp hội du lịch Quảng Nam tổ chức thành công chương trình tập huấn QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI KỲ PHỤC HỒI. Chủ các doanh nghiệp, các nhà quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn đã tham gia chương trình.

Dịch bệnh Covid-19 đã trải qua gần 2 năm qua nhưng vẫn chưa kết thúc. Ảnh hưởng của nó khiến chúng ta vô cùng khó khăn. Đặc biệt những ngành như Du lịch, Hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Kinh tế của nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại hoặc tăng trưởng âm.

Quản lý KD thời kỳ phục hồi

Có một thực tế, chúng ta sẽ không thể loại bỏ Covid-19. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị để sống chung với Covid-19. Việc sống chung sẽ cần chúng ta chuẩn bị năng lực mới để thích ứng. Trong công tác quản lý cũng đòi hỏi chúng ta cần có năng lực mới đế đáp ứng.

Vì vậy cách thức quản lý cũ không còn phù hợp. Hoàn cảnh thay đổi buộc chúng ta cũng phải thay đổi. Tuy nhiên những năng lực mời mà nhà quản lý cần có lại chưa được trường lớp hay sách vở nào dạy và viết trước 2020.

Chính vì vậy, khóa tập huấn QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI KỲ PHỤC HỒI đã trở nên vô cùng thiết thực. Chương trình nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm từ góc các chuyên gia của SSTP một cách tổng hợp và hệ thống hóa. Chương trình giúp cho các nhà quản lý nâng cao năng lực và chủ động hơn trong công tác quản lý trong điều kiện bình thường mới.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hayx xem 100 xu hướng tương lai và những thay đổi 2021.

Ngô Diệu Hiền

Top