https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN và NHIỀU TCKNNQG KHÁC

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN và NHIỀU TCKNNQG KHÁC

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN và NHIỀU TCKNNQG KHÁC

by admin

Ngày 30/7/2020, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã ký quyết định số 895-QĐ/LĐTBXH công nhận tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia Quản trị khách sạn cùng 7 nghề khác. Đây là một trong những bộ tiêu chuẩn được mong chờ nhất của ngành du lịch. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng công phu. Nhiều chuyên gia kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực du lịch ở trong nước và quốc tế đã xây dựng tài liệu . Bộ tài liệu được tích hợp hài hòa hóa với tiêu chuẩn khu vực và Quốc tế và nhiều tiêu chuẩn khác.

Các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia gồm:

  1. Nhóm 55 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của Bộ Công thương
  2. Nhóm 33 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của Bộ Giao thông vận tải
  3. Nhóm 13 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  4. Nhóm 21 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của Bộ Xây dựng
  5. Nhóm 7 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của ngành Du lịch khách sạn.

Top