https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg HOÀNG VĂN PHÚ

HOÀNG VĂN PHÚ

HOÀNG VĂN PHÚ – Chuyên gia cao cấp An ninh

  • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh khach sạn và dạy võ Karate và Trọng tài Quốc gia
  • Đã làm việc tại The Nam Hai Resort tập đoàn GHM
  • Giám đốc An ninh tại Nhà khách Quốc hội (Nalod Đà Nẵng)
Top