MELIA RESORT DA NANG

MELIA RESORT DA NANG

by admin

ATM ASIA trực tiếp thẩm đinh và tham gia đào tạo/hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên của Melia resort Đà Nẵng.

Một số hình ảnh hoạt động của ATM ASIA tại Melia resort Đà Nẵng.

Melia Da Nang resort

 

melia da nang resort 2

 

 

 

 

Top