https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg VŨ NGỌC QUYỀN

VŨ NGỌC QUYỀN

  1. Ông VŨ NGỌC QUYỀN – Chuyên gia cao cấp Bếp
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bếp ÂU, Á
  • Đã làm việc tại HAGL, GOPATEL, MELIA Danang Resort, NALOD
  • Chuyên gia đào tạo VTOS trong hệ thống VTCB của Tổng cục Du lịch
Top