ATM LAND

ATM LAND

by admin

ATM Land là lĩnh vực tư vấn mua/bán khách sạn và khu nghỉ dưỡng chuyên sâu. ATM Land không phải là dịch vụ hay đơn vị môi giới. Theo kinh nghiệm có đến hơn 80% khách khách sạn và khu nghỉ dưỡng mà cả bên mua vả bên bán đều bị hớ về sản phẩm hay dịch vụ hoặc tài sản hay thương hiệu.v.v…

Các thương vụ thường mang tính cảm tính. Bên mua và bán thường tập trung nhiều vào giá trị bất động sản. Chính vì vậy, bỏ sót nhiều yếu tố quan trọng của lĩnh vực dịch vụ dẫn tới giá trị thực thường cao hoặc thấp hơn thực tế từ +_ 3-12%. Trong khi chi phí tư vấn mua bán với mỗi bên chỉ có 1%. Chỉ có chuyên gia kinh nghiệm mới tư vấn chính xác và hiệu quả cho cả hai bên. Nếu bạn không muốn mua rủi ro và chuốc lấy thất bại hay bán rẻ đưa con tinh thần của mình thì chúng tôi sẵn sàng tư vấn.

Top