https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg 1,300 cơ hội việc làm trên toàn quốc thời COVID

1,300 cơ hội việc làm trên toàn quốc thời COVID

by admin

1,300 cơ hội việc làm trên toàn quốc thời COVID

by admin

by admin

ATM ASIA chia sẻ thông tin 1,300 cơ hội việc làm thời COVID19 thông qua sự phối hợp giữa VHRO và Vinmart+

Thông tin được tổng hợp từ cuộc họp online vào 15h ngày 30/3/2020.

1. Số lượng lao động Vinmart+ và Vinmart có thể tiếp nhận: 1.300 lao động tại các tỉnh T/p: Hà Nội, TPp.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

2. Có 2 phương ánchi tiết tại tài liệu tại https://drive.google.com/file/d/1R8OXThw5TdjTWlULiuIyuylVugKeYw95/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1dhpyBVSMXpaDgcMyZhGTSMhxtaOvW0GF/view?usp=sharing

Phương án 1: các khách sạn sẽ làm việc trực tiếp với Vinmart.

Vui lòng liên hệ:

– Ông: Hoàng Ngọc Khánh – Siêu thị VinMart: 

Số điện thoại: (024) 73081368 (Số máy lẻ: 6404), di động 098 1918 788

Email: v.khanhhn3@vincommerce.com

– Ông: Vũ Anh TuấnCửa hàng VinMart+ 

Số điện thoại: (024) 73081368 (Số máy lẻ: 6313), di động 090 6124 887

Email: v.tuanva7@vincommerce.com

Phương án 2: Người lao động đăng ký trực tiếp với Vinmart bằng cách nộp CV qua cổng thông tin Hotelismo.vn

Với phương án này, Phòng HR khách sạn hỗ trợ truyền thông tới nhân viên có nhu cầu bằng cách gửi CV tại đường link sau:

https://hotelismo.vn/tuyen-dung/viec-lam/376d50c7-efa7-48f7-8ef8-2643b40a7f8c   hoặc quét mã QR code 

3. Phần Q&A: Các câu hỏi và trả lời của Vinmart+ và Vinmart liên quan đến quyền lợi, chế độ và thời gian làm việc xem tại https://drive.google.com/file/d/1R8OXThw5TdjTWlULiuIyuylVugKeYw95/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1dhpyBVSMXpaDgcMyZhGTSMhxtaOvW0GF/view?usp=sharing

Chúng tôi hi vọng việc chia sẻ thông tin này sẽ giúp ích phần nào cho ai quan tâm trong lúc khó khăn này. Chúc mọi người bình an trước COVID19 và may mắn.

Top