https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg ĐẶNG THANH TÚ

ĐẶNG THANH TÚ

Bà ĐẶNG THANH TÚ – Chuyên gia cao cấp Quản lý

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Lễ tân và khối lưu trú
  • Đã làm việc tại Hilton Opera Hanoi, JW Marriott Hanoi
  • Chuyên gia đào tạo và thẩm định VTOS trong hệ thống VTCB của Tổng cục Du lịch
Top