https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Tỷ lệ nhân viên khách sạn BỎ NGHỀ vì Covid19

Tỷ lệ nhân viên khách sạn BỎ NGHỀ vì Covid19

by admin

Tỷ lệ nhân viên khách sạn BỎ NGHỀ vì Covid19

by admin

by admin

Theo các anh chị tỷ lệ nhân viên khách sạn BỎ NGHỀ vì Covid19 là khoảng bao nhiêu %?

Khảo sát được thực hiện trong hai ngày 18 & 19/5/2021.

Câu hỏi trên được gửi đến nhóm quản lý khách sạn trên Zalo bao gồm các thành viên ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong nhóm có 312 thành viên đã có 101 người tham gia khảo sát cho kết quả như sau:

Dưới đây là kết quả khảo sát và phân tích sơ bộ với những câu hỏi mang tính chiến lược.

Một số vấn đề đặt ra:

  1. Nhân sự ở đâu ra để bù đắp số nhân sự BỎ NGHỀ?
  2. Bằng cách nào chúng ta có thể bù đắp số nhân sự thiếu hụt do BỎ NGHỀ?
  3. Cần bao lâu để có nhân sự bù đắp nhân sự thiếu hụt do BỎ NGHỀ?
  4. Nếu du lịch phục hồi nhanh hơn và nhân sự du lịch quá thiếu thì chúng ta phải làm gì?
  5. Nếu phải kinh doanh du lịch trong bối cảnh covid19 (dịch tái bùng phát năm 2-3 lần/năm) với điều kiện dân số được tiêm 100% vác xin thì sao giải pháp nhân sự là gì?
  6. Chính sách nào để thu hút nguồn nhân lực du lịch?

Nếu chúng ta không kịp thời tính toán các giải pháp vá HỐ ĐEN cho nguồn nhân lực của ngành thì chính hố đen này sẽ làm cho nền kinh tế du lịch gặp rất nhiều khó khăn để phục hồi.

Chân thành cảm ơn ơn thành viên trong nhóm Hotel General Manager Network đã tham gia khảo sát.

ATM Asia sẵn sàng tư vấn về giải pháp Chiến lược xử lý HỐ ĐEN cho nguồn nhân lực du lịch.

Thông tin tham khảo và liên hệ:

Trần Xuan MỚI – Founder/CEO Công ty ATM Asia

Website: http://atm-asia.com;

Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/ATMASIACO

Email    : info@atm-asia.com; Hotline : +0988 558 727

Top