https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Trung Quốc mở cửa và những tác động tích cực đến các ngành nghề.

Trung Quốc mở cửa và những tác động tích cực đến các ngành nghề.

by admin

Trung Quốc mở cửa và những tác động tích cực đến các ngành nghề.

by admin

by admin
Trung_Quốc_Mở_Cửa
Trung_Quốc_Mở_Cửa

Báo cáo với chủ đề trên được thực hiện bởi BSC, gồm những nội dung chính sau:
I. TRUNG QUỐC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ KIỂM SOÁT COVID-19, HƯỚNG TỚI VIỆC MỞ CỬA TRỞ LẠI.
II. TÌNH TRẠNG XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
III. ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH DU LỊCH
IV. ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH THỦY SẢN
V. CHI TIẾT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC NGÀNH

  1. Ngành Bất Động Sản Khu Công Nghiệp [KHẢ QUAN]
  2. Ngành Dịch vụ Hàng không [KHẢ QUAN]
  3. Ngành Chăn Nuôi [KHẢ QUAN]
  4. Ngành Thủy sản [KHẢ QUAN]
  5. Ngành Phân Bón [TRUNG LẬP] – Hoá Chất [KHẢ QUAN]
  6. Ngành Cảng biển [TRUNG LẬP]
  7. Ngành Dệt may [TRUNG LẬP]

Thông tin chi tiết về báo cáo xem tại đây.

Top