https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg PHẠM MINH KHÁNH

PHẠM MINH KHÁNH

Bà PHẠM MINH KHÁNH – Chuyên gia cao cấp Ẩm thực

  • Hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà hàng
  • Đã làm việc tại Legend Metropole Hanoi tập đoàn Accord
  • Chuyên gia đào tạo VTOS trong hệ thống VTCB của Tổng cục Du lịch
Top