Tìm kiếm

+

Tin tức

Trang chủ » Tin tức
Giải Pháp Cho Ngành Khách Sạn Đà Nẵng 2018

Giải Pháp Cho Ngành Khách Sạn Đà Nẵng 2018

Chi tiết
Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn muốn bỏ tiền túi xây dựng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn vừa có thư gửi Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế đề xuất mở văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chi tiết
  3 4