Tìm kiếm

+
Tư vấn điều chỉnh công năng cho dự án Bãi Dừa Resort Quảng Ngãi
Sáng ngày 15/07/2018, đoàn Chuyên gia của ATM ASIA bắt đầu hành trình vào TP. Quảng Ngãi để khảo sát, tư vấn điều chỉnh công năng cho dự án Bãi Dừa Resort
Dự án Bãi Dừa Resort là 1 dự án lớn với quy mô chuẩn 4 sao và đang trong quá trình xây dựng. ATM ASIA cùng các Chuyên gia khảo sát và họp tư vấn điều chỉnh về công năng với Chủ đầu tư của Công ty TNHH Phú Điền  

Dưới đây là 1 số hình ảnh khảo sát và họp tư vấn điều chỉnh công năng:


Đoàn chuyên gia của ATM ASIA  họp nội bộ tại văn phòng ATM ASIA trước khi hành trình vào dự án Bãi Dừa ResortGặp mặt Chủ đầu tư của dự án Bãi Dừa Resort giới thiệu làm quen với các Chuyên Gia

Khảo sát dự án
Khảo sát dự án Bãi Dừa Resort
Họp tư vấn điều chỉnh công năng
Các dự án khác

Chương trình xây dựng quy trình tiêu chuẩn làm việc (SOP) cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
Chương trình tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
  1 2