Tìm kiếm

+
Tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý theo tiêu chuẩn VTOS cho Wyndham Legend Hạ Long
Vui lòng tham khảo các Video clip ở đây để có thêm thông tin về những chương trình được thực hiện bởi ATM ASIA

Các dự án khác

VTOS Tập huấn và thẩm định nghiệp vụ Lễ tân và buồng phòng cho Almanity Hội An

Chi tiết
Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn vận hành dự án Labelle Vie Hotel Đà Nẵng

Chi tiết
  1 2