Tìm kiếm

+
Lễ ký kết Tư vấn Tổ chức và Quản lý khách sạn Paradise Đà Nẵng

Lễ ký kết Tư vấn Tổ chức và Quản lý khách sạn Paradise Đà Nẵng.

Ngày 18/03/2018 tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác giữa Công ty TNHH V.A.L và Công ty TNHH ATM ASIA, qua đó ATM ASIA sẽ cung cấp dịch vụ Tư vấn Tổ chức và Quản lý khách sạn Paradise Đà Nẵng.

Paradise Da Nang Hotel dự kiến khai trương vào tháng 6/2018, hiện tại khách sạn đang thu nhận hồ ứng viên cũng như gấp rút hoàn thiện để sớm đưa vào hoạt động phục vụ quý khách.

Thiên đường không ở đâu xa, thiên đường ngay tại Paradise Da Nang Hotel.

Các dự án khác

Chương trình xây dựng quy trình tiêu chuẩn làm việc (SOP) cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
Chương trình tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
  1 2