Tìm kiếm

+

Dự án

Trang chủ » Dự án
Chương trình đào tạo thẩm định theo tiêu chuẩn VTOS cho Famiana Resort & Spa Phú Quốc

Tập huấn và thẩm định Nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng và Chế biến món ăn Âu theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) từ 05 - 13/09/2018

Chi tiết
VTOS Tập huấn và thẩm định nghiệp vụ Lễ tân và buồng phòng cho Almanity Hội An

Tập huấn và thẩm định nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng theo tiêu chuẩn VTOS cho Amanity Hội An

Chi tiết
  1 2