Tìm kiếm

+

Dự án

Trang chủ » Dự án
Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ nhà hàng và kỹ năng Sale & Marketing Online

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ nhà hàng và kỹ năng Sale & Marketing Online

Chi tiết
Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel

Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel

Chi tiết
  1 2