Tìm kiếm

+

Dự án

Trang chủ » Dự án
Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel

Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel

Chi tiết
Chương trình đào tạo thẩm định theo tiêu chuẩn VTOS cho Famiana Resort & Spa Phú Quốc

Tập huấn và thẩm định Nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng và Chế biến món ăn Âu theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) từ 05 - 13/09/2018

Chi tiết
  1 2