Tìm kiếm

+
Chương trình xây dựng quy trình tiêu chuẩn làm việc (SOP) cho VAL SOLEIL Hotel
Chương trình xây dựng Quy trình tiêu chuẩn (SOP) cho VAL SOLEIL HOTEL Đà Nẵng
Các Chuyên Gia của ATM ASIA cùng các Trưởng bộ phận của VAL SOLEIL HOTEL xây dựng SOP cho các bộ phận: Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Bếp Á và An ninh khách sạn từ 08 - 09/11/2018.

Một số hình ảnh trong quá trình làm việc:Các dự án khác

Chương trình tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
Tư vấn điều chỉnh công năng cho dự án Bãi Dừa Resort Quảng Ngãi

Chi tiết
  1 2