Tìm kiếm

+
Chương trình tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý cho VAL SOLEIL Hotel
Chương trình tập huấn Kỹ năng giám sát/Quản lý cho các Trưởng/phó bộ phận của VAL SOLEIL Hotel từ 23 - 27/10/2018
ATM ASIA sẽ tiếp tục triển khai các khóa tập huấn về Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Bếp, An ninh,vv.... trong thời gian tiếp theo dự kiến vào cuối tháng 11/2018.
Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo:Các dự án khác

Chương trình xây dựng quy trình tiêu chuẩn làm việc (SOP) cho VAL SOLEIL Hotel

Chi tiết
Tư vấn điều chỉnh công năng cho dự án Bãi Dừa Resort Quảng Ngãi

Chi tiết
  1 2