Tìm kiếm

+
Chương trình đào tạo thẩm định theo tiêu chuẩn VTOS cho Famiana Resort & Spa Phú Quốc
Một số hình ảnh hoạt động của chương trình:

Khai giảng khóa đào tạo thẩm định
Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

Nghiệp vụ Buồng phòng

Nghiệp vụ Nhà hàng

Nghiệp vụ Lễ tânLễ bế giảng và trao chứng nhận