Tìm kiếm

+
Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel
Chương trình đào tạo định hướng, đào tạo nghiệp vụ: Lễ tân, Buồng phòng, Nhà hàng, Chế biến món ăn Việt Nam và An ninh khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS cho Relax Hạ Long Hotel từ 16 - 25/10/2018
Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo:


Các dự án khác

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ nhà hàng và kỹ năng Sale & Marketing Online

Chi tiết
Chương trình đào tạo thẩm định theo tiêu chuẩn VTOS cho Famiana Resort & Spa Phú Quốc

Chi tiết
  1 2