Khảo sát nhân sự chuyển đổi ngành nghề và nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực du lịch hậu Covid-19.

by admin

Khảo sát nhân sự chuyển đổi ngành nghề và nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực du lịch hậu Covid-19.

by admin

by admin

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi Covid19 nên nhiều nhân sự trong ngành đã chuyển đổi nghề sang làm các lĩnh vực khác. Chính vì vậy, khi du lịch phục hồi trở lại ngành du lịch sẽ thiếu hụt nhân sự.

Do đó, Công ty ATM Asia sẽ phối với hợp với Sở du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành gửi tới các đơn vị nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch, các đơn vị và các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ chương trình “Khảo sát nhân sự chuyển đổi ngành nghề và nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực du lịch hậu Covid-19”. Kết quả khảo sát sẽ phục vụ cho chính doanh nghiệp tham gia khảo sát và địa phương về mặt chiến lược nhân sự trong thời gian đến.

Chỉ cần khoảng hơn một phút để tham gia khảo sát tại đây.

Top