Khảo sát chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn (EHP) của IMI Thụy Sỹ

by admin

Khảo sát chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn (EHP) của IMI Thụy Sỹ

by admin

by admin

Viện quản lý hàng đầu của Thụy sỹ IMI đang hỗ trợ ngành Du lịch Việt nam. IMI – International Management Institute hỗ trợ xây dựng một chương trình Quản trị khách sạn. Chương trình quản trị khách sạn có tên viết tắt là EHP (Executive Hospitality Programme). Đối tượng tham gia chương trình là các nhà quản lý khách sạn từ 3 sao trở lên.

Điều quan trọng đối chương trình quản trị khách sạn là đáp ứng được nhu cầu của khách sạn ở Việt nam.

Do đó, chương trình rất cần có được những ý kiến đóng góp của những nhà quản lý như các bạn.

Đại dịch COVID đã gây ra nhiều thử thách chưa từng có đối với ngành du lịch trên toàn cầu và Việt nam cũng nằm trong cơn lốc đó.

Lĩnh vực du lịch của chúng ta rất quan trọng đối với nền kinh tế vì vậy chúng ta phải cùng nhau làm việc để vực dậy lĩnh vực du lịch phát triển mạnh như trước.

Đây là thời điểm tốt để chúng ta làm mới các kỹ năng và chiến lược giúp cho việc phục hồi lĩnh vực du lịch một cách nhánh chóng hơn.

Chương trình QTKS của Thụy sỹ sẽ đem đến cho chúng ta cơ hội để nâng cao nghiệp vụ quản lý khách sạn của chúng ta.

Link video trên Youtube

Link khảo sát bằng tiếng Việt

Link khảo sát bằng tiếng Anh

Top