2021 – Hàng chục khách sạn bán tại các thành phố du lịch.

by admin

2021 – Hàng chục khách sạn bán tại các thành phố du lịch.

by admin

by admin

Mua bán khách sạn 2021 – Hot deals.

Danh sách hàng chục khách sạn và dự án 3-5 sao đang chờ bán tại Đà nẵng, Hội an, Nha trang và thanh phố Hồ Chí Minh.

2020 và đầu 2021 sẽ là thời điểm Bất động sản (BĐS) đóng băng ở đáy. Song đây là lại thời điểm để các tỷ phú gom hàng. Quý II/2021 được dự báo là BĐS ấm dần lên. Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin hàn chục khách sạn và dự án kèm theo.

Tư vấn mua bán chứ không môi giới.

Hoạt động tư vấn mua bán khách sạn của ATM Asia đi vào chiều sâu bao gồm:

  • khảo sát kinh doanh nói chung và kinh doanh OTA nói riêng của từng khách sạn.
  • đánh giá công năng của từng dự án để xác định các bất cập trong quản lý vận hành và phí tổn.
  • nhận diện các vấn đề nguy cơ, rủi ro, thuận lợi và khó khăn đối với từng khách sạn.

Trên cơ sở tư vấn đó hai bên có thể thương thảo và đi đến thống nhất việc mua bán nhanh chóng. Dịch vụ tư vấn của ATM Asia sẽ làm hài lòng cả bên mua và bên bán.

Như vậy, việc mua bán khách sạn không chỉ đơn thuần là mua bán bất động sản.

Thông tin chào bán khách sạn tại đây.

Top