GIẢI THƯỞNG & ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

by admin

Trong quá trình phát triển của công ty, ATM ASIA đã không ngừng phấn đấu và dành được nhiều giải thưởng, giấy chứng nhận, bằng khen từ ngành du lịch và các khách hàng.

giay chung nhan ATM ASIA
Giấy chứng nhận “hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”.
giay khen ATM ASIA
Giấy khen của Tổng cục du lịch Việt Nam tặng ATM ASIA.
Atm asia giai thuong
Ghi nhận thành tích của ATM ASIA từ Tổng cục du lịch Việt Nam.
tp Da Nang khen tang Atm asia
Chứng nhận từ Hiệp hội du lịch Tp. Đà Nẵng
ATM asia 3
Chứng nhận từ khách hàng
Nalod Da Nang chung nhan ATM ASIA
Chứng nhận từ Nalod – Nhà khách Quốc Hội Đà Nẵng
Nalod Da Nang
Chứng nhận các danh mục từ Nalod

Top