Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Video hướng dẫn kỹ năng đào tạo
10-20-2013, 02:21 PM
Post: #1
Video hướng dẫn kỹ năng đào tạo
Video hướng dẫn kỹ năng đào tạo đi kèm các video hướng dẫn kỹ năng nghề thuộc tiêu chuẩn VTOS.

Tiêu chuẩn VTOS được thiết kế cho các Đào tạo viên VTOS sử dụng để huấn luyện cho nhân viên tại cơ sở làm việc hoặc cơ sở đào tạo. Về cơ bản, tiêu chuẩn VTOS dùng để:
- Các Đào tạo viên VTOS dùng để đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn VTOS.
- Giúp các doanh nghiệp tham khảo để xây dựng hoặc điều chỉnh tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
- Giúp các cơ sở Đào tạo về Du lịch tham khảo để xây dựng bài giảng.
- Giúp người lao động hiểu và thực hiện công việc của mình đúng cách thức và tiêu chuẩn.
- Giúp cho ngành Du lịch Việt Nam có một đội ngũ nhân lực du lịch thống nhất về tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Tham khảo thêm tại trang web http://www.vtcb.org.vnhttp://atm-asia.com
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)