User(s) browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Câu lạc bộ Nhân viên các nghề du lịch (Tourism emtry level Club)'
  Forum Threads Posts Last Post
Forum Contains New Posts Lễ tân (FO)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
09-28-2013 12:04 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Nhà hàng (FB)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
09-28-2013 12:08 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Buồng phòng (HK)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-03-2013 12:27 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts An ninh khách sạn (HS)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-04-2013 12:53 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đặt giữ buồng khách sạn (CRH)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-04-2013 12:59 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Làm bánh Âu (PB)
1 1 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề d...
10-13-2013 10:55 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Chế biến món ăn Việt nam (FV)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-17-2013 12:43 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Chế biến món ăn Âu (FW)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS: Kỹ thuật...
10-05-2013 12:58 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Hướng dẫn viên (TG)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 12:30 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đại lý lữ hành (TA)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:20 PM
by atmasia
Forum Contains New Posts Điều hành tour (TO)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:44 PM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đặt giữ chỗ lữ hành (CR)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:43 PM
by atmasia