User(s) browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Câu lạc bộ Đào tạo viên VTOS (VTOS Trainers Club)'
  Forum Threads Posts Last Post
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Lễ tân (FO VTOS Trainer)
2 2 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
09-28-2013 12:05 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Nhà hàng (F&B VTOS Trainer)
2 2 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
09-28-2013 12:07 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Buồng phòng (HK VTOS Trainer)
2 2 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-03-2013 12:24 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên An ninh khách sạn (HS VTOS Trainer)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-04-2013 12:49 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Đặt giữ buồng khách sạn (CRH VTOS Trainer)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-04-2013 12:58 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Làm bánh Âu (PB VTOS Trainer)
1 1 Tài liệu Tiêu chuẩn VTOS ...
10-13-2013 10:50 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Chế biến món ăn Việt nam (FV VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-17-2013 12:41 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Chế biến món ăn Âu (FW VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuậ...
10-05-2013 12:52 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Hướng dẫn viên (TG VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 12:22 AM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Đại lý lữ hành (TA VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:17 PM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Điều hành tour (TO VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:36 PM
by atmasia
Forum Contains New Posts Đào tạo viên Đặt giữ chỗ lữ hành (CR VTOS Trainer)
1 1 Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp ...
10-20-2013 01:40 PM
by atmasia
Forum Contains New Posts Kỹ năng đào tạo
1 1 Video hướng dẫn kỹ năng đ...
10-20-2013 02:21 PM
by atmasia