Search

+

News

Home » News
Đào tạo, tập huấn nhân lực phục vụ APEC

Theo Phó GĐ Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thành phố, đồng thời từng bước chuẩn bị nhân sự phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, từ năm 2016 đến nay, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên ...

Read More
Nâng cao chất lượng nghề du lịch tại Quảng Nam theo chuẩn VTOS

Nâng cao chất lượng nghề du lịch tại Quảng Nam theo chuẩn VTOS

Read More
  1 2