Search

+

News

Home » News
Ky ket Hop dong Tu van va To chuc CocoLand Riverside Resort & Spa

NADSO - Ngay 13/09, tai TP Quang Ngai, Cong ty TNHH Phu Dien va Cong ty Quan ly Du lich Cao cap Chau A (ATM - ASIA), to chuc Le ky Hop dong Tu van va To chuc CocoLand Riverside Resort & Spa

Read More
Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019: “ASEAN – Sức mạnh của sự thống nhất”

(TITC) – Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14-18/1/2019. Đây là lần thứ hai Diễn đàn Du lịch ATF được tổ chức tại Việt Nam kể từ lần đầu tiên đăng cai vào năm 2009

Read More
  1 2