TEAMS

TEAMS

by admin

ATM ASIA được tổ chức theo mô hình dưới đây

Atm asia
Mô hình tổ chức công ty

Giám đốc công ty/CEO

 • Thạc sỹ TRẦN XUÂN MỚI – Chuyên gia tư vấn cao cấp
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm Sheraton, Melia, EU, VTCB
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Đầu tư và Quản lý Khách sạn
 • Chuyên gia đào tạo Quản lý khách sạn EU và khối ASEAN
 • Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp Du lịch

Giám đốc Phát triển Dự án

 • Thạc sỹ NGUYỄN VĂN HƯNG
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Đầu tư và Quản lý Khách sạn
 • Chuyên gia đào tạo Quản lý khách sạn EU
 • Chuyên gia tư vấn Khởi nghiệp Du lịch

Giám đốc Phát triển chương trình

 • NGUYỄN THỊ DUNG
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Đào tạo nghề khách sạn
 • Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu quản lý và quy trình làm việc

Giám đốc Hỗ trợ chương trình

Ông: NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phối hợp tổ chức, điều phối chuyên gia tham thực hiện các dự án và chương trình của ATM Asia trên phạm vi toàn quốc

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

 • Phụ trách Tài chính, kế toán của công ty, 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.

 

 

Top