NGUYỄN THI ANH

Bà NGUYỄN THI ANH – Chuyên gia Sales & Marketing

  • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales & Marketing và quản lý
  • Đã làm việc tại GOLDEN SAND HOIAN BEACH RESORT tập đoàn Swiss-Bel, Tổng Giám đốc Silk Sense, DOSM NALOD…
Top