VAL SOLEIL HOTEL

VAL SOLEIL HOTEL

by admin

Khách sạn Val Soleil toạ lạc tại 180 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng. Đây là khách sạn mà ATM ASIA tham gia tư vấn, setup, tuyển dụng và đào tạo nhân viên cho chủ đầu tư. Kết quả mang lại sau 3 tháng hoạt động cực kỳ khả quan.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình đào tạo và setup, vận hành ở khách sạn do ATM ASIA đảm nhận.

 

val soleil hotel

VAL SOLEIL HOTEL

 

 

 

 

 

 

 

Top