MELIA RESORT DA NANG

MELIA RESORT DA NANG

by admin

ATM ASIA trực tiếp thẩm đinh và tham gia đào tạo/hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên của Melia resort Đà Nẵng.

Một số hình ảnh hoạt động của ATM ASIA tại Melia resort Đà Nẵng.

Trao chứng nhận cho nhân viên hoàn thành kháo đào tạo

 

Hình ảnh hoạt động hướng dẫn/đào tạo tại Melia resort Đà Nẵng.

 

Top